TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4214 - posos

Choose a new font size and typeface
πόσος
Transliteration
posos (Key)
Pronunciation
pos'-os
Listen
Part of Speech
pronoun
Root Word (Etymology)
From an absolute pos (who, what) and ὅς (G3739)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

πόσος pósos, pos'-os; from an absolute πός pós (who, what) and G3739; interrogative pronoun (of amount) how much (large, long or (plural) many):—how great (long, many), what.


KJV Translation Count — Total: 27x

The KJV translates Strong's G4214 in the following manner: how much (13x), how many (9x), how many things (2x), what (1x), how long (1x), how great (1x).

KJV Translation Count — Total: 27x
The KJV translates Strong's G4214 in the following manner: how much (13x), how many (9x), how many things (2x), what (1x), how long (1x), how great (1x).
  1. how great

  2. how much

  3. how many

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
πόσος pósos, pos'-os; from an absolute πός pós (who, what) and G3739; interrogative pronoun (of amount) how much (large, long or (plural) many):—how great (long, many), what.
STRONGS G4214:
πόσος, πόση, πόσον ((cf. Curtius, § 631), from Aeschylus down, Latinquantus), how great: Matthew 6:23; 2 Corinthians 7:11; πόσος χρόνος, how great (a space) i. e. how long time, Mark 9:21; neuter how much, Luke 16:5, 7; πόσῳ (by) how much, Matthew 12:12; πόσῳ μᾶλλον, Matthew 7:11; Matthew 10:25; Luke 11:13; Luke 12:24, 28; Romans 11:12, 24; Philemon 1:16; Hebrews 9:14; πόσῳ χείρονος τιμωρίας, Hebrews 10:29; plural how many: with nouns, Matthew 15:34; Matthew 16:9; Mark 6:38; Mark 8:4, 19; Luke 15:17; Acts 21:20; πόσα, how grave, Matthew 27:13; Mark 15:4.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
6:23; 7:11; 10:25; 12:12; 15:34; 16:9; 27:13
Mark
6:38; 8:4; 8:19; 9:21; 15:4
Luke
11:13; 12:24; 12:28; 15:17; 16:5; 16:7
Acts
21:20
Romans
11:12; 11:24
2 Corinthians
7:11
Philemon
1:16
Hebrews
9:14; 10:29

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4214 matches the Greek πόσος (posos),
which occurs 27 times in 27 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 6:23 - ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται· εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον G4214
Unchecked Copy BoxMat 7:11 - εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ G4214 μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMat 10:25 - ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν, πόσῳ G4214 μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 12:12 - πόσῳ G4214 οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν
Unchecked Copy BoxMat 15:34 - καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς Πόσους G4214 ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά καὶ ὀλίγα ἰχθύδια
Unchecked Copy BoxMat 16:9 - οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους G4214 κοφίνους ἐλάβετε
Unchecked Copy BoxMat 16:10 - οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας G4214 σπυρίδας ἐλάβετε
Unchecked Copy BoxMat 27:13 - τότε λέγει αὐτῷ Πιλᾶτος Οὐκ ἀκούεις πόσα G4214 σου καταμαρτυροῦσιν
Unchecked Copy BoxMar 6:38 - δὲ λέγει αὐτοῖς Πόσους G4214 ἄρτους ἔχετε ὑπάγετε καὶ ἴδετε καὶ γνόντες λέγουσιν Πέντε καὶ δύο ἰχθύας
Unchecked Copy BoxMar 8:5 - καὶ ἐπηρώτα αὐτούς Πόσους G4214 ἔχετε ἄρτους οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά
Unchecked Copy BoxMar 8:19 - ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους πόσους G4214 κοφίνους πλήρεις κλασμάτων ἤρατε λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα
Unchecked Copy BoxMar 8:20 - Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους πόσων G4214 σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε Οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά
Unchecked Copy BoxMar 9:21 - καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ Πόσος G4214 χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ δὲ εἶπεν παιδιόθεν·
Unchecked Copy BoxMar 15:4 - δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα G4214 σου καταμαρτυροῦσιν
Unchecked Copy BoxLuk 11:13 - εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ G4214 μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
Unchecked Copy BoxLuk 12:24 - κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη καὶ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ G4214 μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν
Unchecked Copy BoxLuk 12:28 - εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν πόσῳ G4214 μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
Unchecked Copy BoxLuk 15:17 - εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπεν Πόσοι G4214 μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι
Unchecked Copy BoxLuk 16:5 - καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ Πόσον G4214 ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου
Unchecked Copy BoxLuk 16:7 - ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ πόσον G4214 ὀφείλεις δὲ εἶπεν Ἑκατὸν κόρους σίτου καὶ λέγει αὐτῷ Δέξαι σου τὸ γράμμα, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα
Unchecked Copy BoxAct 21:20 - οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Κύριον· εἶπόν τε αὐτῷ Θεωρεῖς ἀδελφέ πόσαι G4214 μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν πεπιστευκότων καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν·
Unchecked Copy BoxRom 11:12 - εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ G4214 μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν
Unchecked Copy BoxRom 11:24 - εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον πόσῳ G4214 μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ
Unchecked Copy Box2Co 7:11 - ἰδού, γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην G4214 κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν ἀλλὰ φόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν ἀλλὰ ζῆλον ἀλλ᾽ ἐκδίκησιν ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι
Unchecked Copy BoxPhm 1:16 - οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί πόσῳ G4214 δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ
Unchecked Copy BoxHeb 9:14 - πόσῳ G4214 μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι
Unchecked Copy BoxHeb 10:29 - πόσῳ G4214 δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ἡγιάσθη καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan