TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5023 - tauta

Choose a new font size and typeface
ταῦτα
Transliteration
tauta (Key)
Pronunciation
tow'-tah
Listen
Part of Speech
pronoun
Root Word (Etymology)
Nominative or accusative case neuter plural of οὗτος (G3778)
mGNT
0x in 0 unique form(s)
TR
247x in 5 unique form(s)
LXX
2x in 1 unique form(s)
Strong’s Definitions

ταῦτα taûta, tow'-tah; nominative or accusative case neuter plural of G3778; these things:—+ afterward, follow, + hereafter, × him, the same, so, such, that, then, these, they, this, those, thus.


KJV Translation Count — Total: 247x

The KJV translates Strong's G5023 in the following manner: these things (158x), these (26x), thus (17x), that (7x), these words (7x), this (6x), afterwards (with G3326) (4x), miscellaneous (22x).

KJV Translation Count — Total: 247x
The KJV translates Strong's G5023 in the following manner: these things (158x), these (26x), thus (17x), that (7x), these words (7x), this (6x), afterwards (with G3326) (4x), miscellaneous (22x).
  1. these

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ταῦτα taûta, tow'-tah; nominative or accusative case neuter plural of G3778; these things:—+ afterward, follow, + hereafter, × him, the same, so, such, that, then, these, they, this, those, thus.
STRONGS G5023:
*For 5023 see Strong's entry G3778.

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5023 matches the Greek ταῦτα (tauta),
which occurs 247 times in 237 verses in the TR Greek.

Page 1 / 5 (Mat 1:20–Luk 11:45)

Unchecked Copy BoxMat 1:20 - ταῦτα G5023 δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαβίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
Unchecked Copy BoxMat 4:9 - καὶ λέγει αὐτῷ Ταῦτα G5023 πάντα σοι δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
Unchecked Copy BoxMat 6:32 - πάντα γὰρ ταῦτα G5023 τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων
Unchecked Copy BoxMat 6:33 - ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα G5023 πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxMat 9:18 - Ταῦτα G5023 αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδού, ἄρχων ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ ζήσεται
Unchecked Copy BoxMat 10:2 - Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· G5023 πρῶτος Σίμων λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ἀδελφὸς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 11:25 - Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι απέκρυψας ταῦτα G5023 ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·
Unchecked Copy BoxMat 13:34 - Ταῦτα G5023 πάντα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxMat 13:51 - Λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Συνήκατε ταῦτα G5023 πάντα λέγουσιν αὐτῷ Ναί, κύριε
Unchecked Copy BoxMat 13:56 - καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα G5023 πάντα
Unchecked Copy BoxMat 15:20 - ταῦτά G5023 ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
Unchecked Copy BoxMat 19:20 - λέγει αὐτῷ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα G5023 ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ
Unchecked Copy BoxMat 21:23 - Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα G5023 ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην
Unchecked Copy BoxMat 21:24 - ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα G5023 ποιῶ·
Unchecked Copy BoxMat 21:27 - καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα G5023 ποιῶ
Unchecked Copy BoxMat 23:23 - Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα G5023 ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
Unchecked Copy BoxMat 23:36 - ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα G5023 πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην
Unchecked Copy BoxMat 24:2 - δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα G5023 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθήσεται
Unchecked Copy BoxMat 24:3 - Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα G5023 ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
Unchecked Copy BoxMat 24:8 - πάντα δὲ ταῦτα G5023 ἀρχὴ ὠδίνων
Unchecked Copy BoxMat 24:33 - οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα G5023 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
Unchecked Copy BoxMat 24:34 - ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα G5023 γένηται
Unchecked Copy BoxMar 2:8 - καὶ εὐθὲως ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς Τί ταῦτα G5023 διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Unchecked Copy BoxMar 6:2 - καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα G5023 καὶ τίς σοφία δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόνται
Unchecked Copy BoxMar 7:23 - πάντα ταῦτα G5023 τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
Unchecked Copy BoxMar 10:20 - δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα G5023 πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου
Unchecked Copy BoxMar 11:28 - καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα G5023 ποιεῖς καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα G5023 ποιῇς
Unchecked Copy BoxMar 11:29 - δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Ἐπερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα G5023 ποιῶ·
Unchecked Copy BoxMar 11:33 - καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ Οὐκ οἴδαμεν καὶ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα G5023 ποιῶ
Unchecked Copy BoxMar 13:4 - Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα G5023 ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα G5023 συντελεῖσθαι
Unchecked Copy BoxMar 13:8 - ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί· ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα G5023
Unchecked Copy BoxMar 13:29 - οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ταῦτα G5023 ἴδητε γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
Unchecked Copy BoxMar 13:30 - ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦτα G5023 γένηται
Unchecked Copy BoxMar 16:12 - Μετὰ δὲ ταῦτα G5023 δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν·
Unchecked Copy BoxMar 16:17 - σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα G5023 παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
Unchecked Copy BoxLuk 1:19 - καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα· G5023
Unchecked Copy BoxLuk 1:20 - καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἡς ἡμέρας γένηται ταῦτα G5023 ἀνθ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxLuk 1:65 - καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα G5023
Unchecked Copy BoxLuk 2:19 - δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα G5023 συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxLuk 2:51 - καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς καὶ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα G5023 ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxLuk 4:28 - καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα G5023
Unchecked Copy BoxLuk 5:27 - Καὶ μετὰ ταῦτα G5023 ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
Unchecked Copy BoxLuk 7:9 - ἀκούσας δὲ ταῦτα G5023 Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω ὑμῖν οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
Unchecked Copy BoxLuk 8:8 - καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα ταῦτα G5023 λέγων ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
Unchecked Copy BoxLuk 9:34 - ταῦτα G5023 δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην
Unchecked Copy BoxLuk 10:1 - Μετὰ δὲ ταῦτα G5023 ἀνέδειξεν κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
Unchecked Copy BoxLuk 10:21 - Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα G5023 ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί πατήρ ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου
Unchecked Copy BoxLuk 11:27 - Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα G5023 ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας
Unchecked Copy BoxLuk 11:42 - ἀλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα G5023 ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
Unchecked Copy BoxLuk 11:45 - Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα G5023 λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις

Search Results Continued...
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan